„Беседи“ врши:

  • писмен превод,
  • устен превод (толкување)
  • судски превод помеѓу англиски и македонски
  • локализирање (превод и адаптација на производите наменети за македонскиот пазар)

Се вреднуваат стручноста, времето и креативниот процес изразени во мерлива вредност „преведувачка страница“, која одговара на 1800 јазични знаци со празни простори.  

* Поради специфичноста на преведувачката работа, преведувачот цената ја одредува посебно за секоја работа врз основа на потребите, барањата и карактеристиките на таа работа.

Текстот на македонски го проверува овластен лектор по македонски јазик.

 

Секој труд е посебна приказна.

Побарај понуда што ќе одговара на твоите барања.