Истражувањето е напорна работа, но задоволството што го дава е огромно. Придонесот може да биде само информативен, но и револуционерен!

Беседи ги нуди своите капацитети:

  • за соработка на проекти поврзани со примарната дејност на Центарот, лингвистиката, и со други области што имаат допирни точки со науката за јазикот (специфично за македонскиот и за англискиот), како новинарството, литературата, комуникологијата и др. 
  • за поттикнување на малите и на младите истражувачи, да ги насочи и да им помогне во истражувачката работа во рамките на редовниот образовен систем или за реализирање на индивидуални интереси.

Аналитичноста, жедта за вистина и за откривање се раѓаат од мали нозе. Можностите се неограничени, а потребата е голема!

Oбласти за истражување:

  • македонистика и комуникологија.

 

Секој труд е посебна приказна.

Побарај понуда што ќе одговара на твоите барања.