slika bil

Јас сум Билјана Никовска. Го основав Беседи за да ти го пренесам она што го научив и искусив во последниве 20 години и за да го продлабочувам и развивам тоа искуство и знаење заедно со тебе. Дипломирав македонски јазик и јужнословенски книжевности на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, а магистрирав македонистика и комуникологија со трудот „Контекстуалната антонимизација во насловите од новинарскиот потстил“. Работам повеќе години како овластен лектор по македонски јазик. Исто така, преведувам и толкувам од и на англиски, подучувам, и сакам да го истражувам јазикот, особено мојот мајчин, македонскиот. Нов интерес ми се книгите за деца, македонските преводи на овие книги и слатките маки што ги мачат преведувачите кога работат на текстови за деца.

Се надевам дека на ова патување ќе раснеме заедно.

Ти благодарам што ја посети мојата веб-страна!

Билјана

 

КАКО МОЖАМ ДА ТИ ПОМОГНАМ?

Беседи е јазичен центар, кој се фокусира на македонскиот јазик (примарно), но вклучува и услуги поврзани со англискиот јазик. Се наоѓа во Скопје, Македонија, но функционира и на далечина (онлајн). Побарај нè ако ти е потребно:

 

ПОВЕЌЕ ЗА МОЈАТА ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

Публикувани се следните мои трудови (ако сакаш да ги прочиташ во целост, оди во категоријата Блог):

 

УЧЕСТВО НА ПРОЕКТИ

  • Европска анкета за употреба на речници – ЕАУР (European Dictionary Survey – EDS) во рамките на Европската соработка во областа на науката и во областа на технологијата – ЕСОНОТ (European Cooperation in Science and Technology – COST) и Европската лексикографска мрежа – ЕЛМ (European Network of Lexicology – EneL) со проф. д-р Лидија Тантуровска од ИМЈ, лансирана во мај 2017. Извештај од анкетата:  The Image of the Monolingual Dictionary Across Europe. Results of the European Survey of Dictionary use and Culture, International Journal of Lexicography, Volume 32, Issue 1, March 2019, Pages 92–114, https://doi.org/10.1093/ijl/ecy022 Published: 10 December 2018 https://academic.oup.com/ijl/article/32/1/92/5237031

 

 

Придружи ни се на патувањето!