За полесно совладување на проблематичните аспекти од учењето според наставните програми во државните и во приватните училишта во државата ,за предметите македонски и англиски за секоја школска возраст и за други сродни воншколски активности (завршни испити, натпревари, проекти), Јазичниот центар „Беседи“ го нуди следното:

  • високообразован подучувач со повеќегодишно искуство (за македонски и за англиски јазик)
  • индивидуален пристап на подучување фокусиран на проблематичните аспекти на усвојувањето на материјалот
  • можност и за онлајн часови.

 Ако вашиот предмет на интерес е:

  • македонскиот јазик и литература за говорители на коишто им е роден јазик или за говорители на коишто македонскиот јазик им е втор (немајчин или странски)
  • англискиот јазик
  • развивањето на вештините за читање и за пишување
  • помош при учењето од стручно лице според наставните програми во државните и во приватните училишта во државата за предметите македонски и англиски за секоја школска возраст
  • подготовка за испити или натпревари и
  • помош со домашни задачи или друг вид задачи и цели.

✔ Постои можност за одржување на часовите надвор од просториите на „Беседи“.

✔ Часовите се одржуваат во Скопје. За ученици од други градови или надвор од Македонија постои можност за одржување на онлајн часови.

 

Секој труд е посебна приказна.

Побарај понуда што ќе одговара на твоите барања.