Часовите по македонски јазик во „Беседи“ се за:

  • македонскиот јазик како мајчин јазик и 
  • македонски јазик како втор јазик (немајчин или странски).

 Часовите по македонски јазик во „Беседи“ се:

  • за деца и за возрасни
  • групни и индивидуални
  • традиционални и онлајн
  • методолошки и програмски приспособени на индивидуалните потреби и на претходните знаења на ученикот. 

✔ Постои можност за одржување на часовите на друга локација или на далечина (онлајн).

 

Секој труд е посебна приказна.

Побарај понуда што ќе одговара на твоите барања.