Часовите по англиски јазик во „Беседи“ се:

  • за деца на предшколска и школска возраст
  • за возрасни
  • групни, индивидуални и/или онлајн
  • методолошки и програмски приспособени на индивидуалните потреби и на претходните знаења на ученикот. 

✔ Постои можност за одржување на часовите на барана локација или на далечина (онлајн).

 

Секој труд е посебна приказна.

Побарај понуда што ќе одговара на твоите барања.